Z UPLYNULÝCH AKCÍ


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJBLIŽŠÍ AKCE


V následujících 30-ti dnech nejsou plánovány žádné nové akce ...


RSS kanál akcí + další služby

Náš bannerAdmin a správce webu:
adminmilitary-paintball.cz

 

Přihlásit se                  
VideaPaintballové obchodyArmyshopyBazarNávody ke zbranímOdkazy
Proběhlé akceHráčiTýmySkupiny týmůHerní lokaceGalerie zbraníTuning zbraní
Hlavní stranaRegistraceKalendář akcíKalendář komerčních akcíKalendář tréningových akcí
KuličkyStatistikyChatSlužbyPravidla M-PDiskusní fórum


Základní rozdělení a pravidla Paintballu

Paintball má mnoho podob. Aby se předešlo zmatkům a nedorozuměním při pořádání akcí, uvádíme zde soubor obecných pravidel obvyklých na paintballových akcích. Hned na úvod je ovšem důležité poznamenat, že záleží pouze a jen na pořadateli dané akce, zda si zde uváděný soubor obecných pravidel dále upraví dle svých požadavků a potřeb.

Pro přehlednost je zde i popis všech běžných forem paintballu.

SPORTOVNÍ PAINTBALL - SPEEDBALL

1. Hraje se na malých hřištích (cca 180x100 stop) s umělými překážkami.
2. Proti sobě stojí dva teamy o počtu 3, 5, nebo 7 hráčů.
3. Bojuje se o vlajku, kterou má každý tým umístěnou na své straně hřiště.
4. Platí pouze zásah, kdy se kulička rozprskne.
5. Na hru dohlíží rozhodčí.
6. Munice není omezená.
7. Úsťová rychlost je striktně omezena 300 fps
8. Nesmí se používat střelba dávkami (full auto, dávky, double trigger), ale využívá se elektronická spoušť pro rychlejší palbu
9. Na oblečení se vztahují speciální pravidla aby se zabránilo přehlédnutí, nebo tlumení zásahů.

Poznámka: Sportovní paintball je specifická disciplína. Existuje pro něj mnoho podrobnějších a přesnějších pravidel, která zde nejsou uváděna, jelikož je to mimo zaměření tohoto webu a preferencí uživatelů tohoto webu. Bližší informace naleznete na webech které se Sportovnímu paintballu přímo věnují.


REKREAČNÍ A KOMERČNÍ PAINTBALL

1. Hraje se na menších hřištích, nebo omezeném prostoru v přírodě apod.
2. Obvykle je na hřišti řada umělých překážek
3. Munice není omezená
4. Úsťová rychlost 300 fps
5. Teamy nejsou nijak omezeny
6. Existuje mnoho variant pravidel hry. Záleží jen na pořadateli/hráčích jaké zvolí.


WOODSBALL A SCENARIO PAINTBALL

1. Hraje se v přírodě a jiných libovolných prostorech, obvykle větší rozlohy
2. Munice není omezená
3. Úsťová rychlost 300 fps
4. Hráči obvykle používají maskovací oblečení, ale není to bezpodmínečně nutné
5. Používá se označení hráčů pro rozlišení příslušnosti k teamům
6. Může se hrát jak na barvu (kulička se musí rozbít), tak pouze na zásah, jinak jsou pravidla pro zásahy obdobná jako u Military PB
7. Existuje mnoho variant pravidel hry (CTF, Deathmatch, scénáře atd.) Různá je i míra kooperace. Záleží na pořadateli/hráčích jaké zvolí.
8. Jinak je WB víceméně odlehčená varianta Military PB, ve které se klade větší důraz na adrenalinovou zábavu a nesnaží se tolik simulovat realitu, tudíž nemá tolik omezení. WB může a nemusí přebírat velkou část pravidel MP. Záleží jen na hráčích.


MILITARY PAINTBALL

1. Military paintball se svými pravidly snaží co nejvíce přiblížit reálnému bojovému střetu
2. Hraje se pokud možno v reálných prostředích bez použití umělých překážek
3. Hráči používají vojenskou výstroj a maskování (teplákysti nejsou vítáni)
4. Hraje se podle scénářů napodobujících reálné situace
5. Dbá se na kooperaci, disciplínu a taktiku, každý team má svého velitele a rozdělené další úlohy
6. Na větších akcích podléhají teamy společnému hlavnímu velení
7. Hráči jsou povinní poslouchat rozkazy svých velitelů a jejich zástupců. Při větších hrách s účastí různých teamů platí, že každý hráč je povinen poslouchat rozkazy i velitelů z jiných teamů, pokud není jeho velitel přítomen. Nejvyšší šarže na místě prostě velí. Velitelé teamů podléhají štábu zvolenému pro danou akci.
8. Ideální je, pokud se teamy nerozlišují žádným „barevným“ značením, k rozlišení stačí heslo, signalizace, rozdílná pokrývka hlavy. V ideálním případě rozdílné maskování teamů. Na větších akcích je značení nevyhnutelné, ale minimalizuje se na nutné zlo.
9. Podle typu hry a pravidel pořadatele zasažený hráč setrvá na mrtvolišti až do jejího konce, nebo zde vyčká určitý časový limit (15-30 minut) a po té se vrací do hry z předem určeného místa.
10. Pokud to umožňuje prostředí, je povoleno používat neranivou pyrotechniku (dělobuchy, petardy, dýmovnice). Každý nese osobní zodpovědnost za její nevhodné použití. Pravidla užití pyrotechniky určuje pořadatel.
11. Obvykle není povoleno používat přenosné překážky, štíty apod. a pohybovat se v jejich krytu po herním prostoru.

 • MP - MUNICE


 • 1. Hraje se na omezenou munici aby byly hráči donucení taktizovat a reálně přebíjet.
  2. Maximální velikost zásobníku na zbrani je 50, nebo méně (s vyjímkou kulometu)
  3. Na určitý počet hráčů (5-10) připadá jeden kulomet, který má větší zásobník (100-200). V ideálním případě by kulomet měl být znevýhodněn např. velikostí, nebo hmotností zbraně.
  4. Maximální množství munice na hru/život bývá omezené. Obvykle na 100, 150, nebo 200 ran. Záleží na typu a délce akce. Kulomet může mít toto množství vyšší, ale nemusí.
  5. Hráči mezi sebou můžou munici sdílet a předávat si ji
  6. Vyřazený hráč může zanechat svoji munici/zbraň na místě kde zemřel, ale nesmí ji sám jakkoli přemísťovat k jinému hráči!
  7. Je povoleno používat pouze munici určenou pro PB (včetně tvrdých zimních kuliček ideálních do lesa, nebo po dohodě i gumových tréningových kuliček)


 • MP - ZÁSAH

 • 1. Hraje se výhradně na zásah, nikoli na barvu (kule se nemusí rozprsknout)
  2. Zásah platí do celého těla, vybavení i zbraně hráče
  3. Zásah platí i od vlastního spoluhráče
  4. Zasažený hráč zvedne ruku/zbraň, zahlásí se („Mrtvola“) a při nejbližší příležitosti opouští nejrychlejší cestou herní prostor
  5. Zasažený hráč nesmí bránit svým tělem další hře, bránit protihráčům v palbě a spoluhráči ho nesmějí využívat ke krytí. Proto pokud okolo probíhá boj, setrvá na místě zásahu, tak aby nepřekážel a při nejbližší příležitosti se odebere na mrtvoliště. Pokud se ocitne pod palbou směřovanou na někoho jiného, je to jeho chyba.
  6. Zasažený hráč zásadně NEMLUVÍ až do doby, než dojde na mrtvoliště (neinformuje ostatní hráče o tom kdo a odkud ho zasáhl apod.)
  7. Zasažený hráč může zanechat munici/zbraň pouze na místě kde byl zasažen. Nesmí ji donést ke svému spoluhráči a předat mu ji jinde (to platí obzvlášť v případě, kdy hrající hráč nemá na místo kde by měla munice ležet přístup bez rizika zasažení).
  8. Jako zásah neplatí kule odražené od překážek a rozprsky, kdy se kule roztrhne o nějakou překážku a barva na hráče jen cákne (větve, rohy budov).
  9. Neplatí zásah od mrtvoly, která prokazatelně vystřelila až po té, co byla sama zastřelena.


 • MP - BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA


 • 1. Výrobci PB vybavení doporučená úsťová rychlost je 300 fps, ale záleží na pořadateli, zda rychlost omezí nebo ne. Nicméně hodnoty nad určitou hranici už můžou být nebezpečné i s použitím ochranné masky a každý je zodpovědný za svoje jednání a zbraň v případě, že někoho zraní.
  2. Každý hráč je povinen po celou dobu pohybu v herním prostoru používat ochrannou masku, nebo brýle na PB.
  3. Mimo herní prostor je zakázáno střílet jinde než na vyhrazených místech
  4. Zbraň musí být mimo herní prostor zajištěná, případně použit ochranný návlek/ucpávka
  5. Nikdo na nikoho bez masky ničím nemíří
  6. Pokud se v herním prostoru vyskytne civilista, hra se přerušuje, hráči si navzájem křikem "civil" předají informaci o jeho přítomnosti a hraje se opět až prostor opustí.
  6. Pyrotechnika se používá, pouze pokud to dovoluje prostředí (sucho a nebezpečí požáru) obzvláště při použití dýmovnic je doporučené mít k dispozici hasící přístroj (což není vtip, už několikrát hořelo na akcích od dýmovnic a ne málo)
  7. Hráč který nemá v bojovém prostoru nasazenou masku je vyřazen bez výstřelu, pokud na něj protivník zamíří a vyzve ho k odchodu ze hry.
  8. Pokud se v herním prostoru stane požár, nebo zranění, je povinností přítomných hráčů přerušit hru požár zlikvidovat/zavolat pomoc, nebo pomoci raněnému. Hra se přerušuje.


 • DALŠÍ MOŽNÁ PRAVIDLA KE ZVÁŽENÍ


 • 1. Pyrotechniku je možné používat i jako náhradu za granáty - v okruhu 10m, nebo v malé a střední místnosti kde exploduje jsou všichni nekrytí hráči vyřazeni.
  2. Zásahy se počítají pouze pokud by skutečně prošly hráčovým tělem. Neplatí tedy zásahy do volně vlajícího oblečení, nebo zásahy do vystroje, které by nepokračovali skrze hráčovo tělo (ze strany do sumky, z boku do batohu, do části vesty). Například zásah do batohu zezadu by tedy ale platil.
  3. Zásah do zbraně nevyřazuje hráče, ale pouze zbraň, hráč může použít záložní, nebo ukořistěnou zbraň.
  4. Je možné simulovat osobní souboje, nebo omračování - pokud se hráč nepozorovaně přiblíží k protivníkovi a dotkne se ho, může ho vyřadit ze hry.
  5. Je možné využít různou formou zdravotníků. Buď může zdravotník ošetřit hráče zasaženého do končetin (ostatní zásahy vyřazují vždy) a jednorázově ho vrátit do hry (při tom ho viditelně označit obvazem). Nebo lze hráče zasaženého kamkoli určitou dobu ošetřovat a vrátit do hry. Ošetřování musí ale trvat určitou předem stanovenou dobu. V obou případech musí zdravotník dorazit k raněnému během určeného časového limitu, jinak je hráč vyřazen (vykrvácí).


  HARDCORE MILITARY

  Hardcore military využívá pravidla MP, s vyjímkou následujících:

  1. Zásah se neoznamuje vizuálně ani zvukově, cíl pouze lehne na zem
  2. Mrtvola nemluví ani se nehýbe - je mrtvá a je i možné se za ní krýt
  3. Limit munice dle typu akce (60 až 200)
  4. Preference reálného způsobu přebíjení (zatím výhled díky nekvalitě takových zbraní) a reálné kapacity zásobníků
  5. Úsťová rychlost omezena jen možnostmi zbraně
  6. Ochrana obličeje, těla či končetin je vždy jen na odpovědnosti každého jedince, ochrana očí více než doporučena
  7. Není zakázáno střílet do jakékoliv části člověka z jakékoliv vzdálenosti jakékoliv množství munice
  8. Je povolená jakákoliv neranivá pyrotechnika (tedy i kulové pumy nebo slzný plyn)
  9. Munice nesená do hry se sdílí a vyřazenému protihráči je možné ji odebrat (je vhodné zavést též pro zbraně, nevhodné však pro větší střetnutí nebo meziklubová střetnutí)
  10. Akce mohou být vícedenní, nonstop.
  11. Hrát se může pouze na jeden život na celou akci.


  Poznánka: Všechna výše uvedená pravidla by nikdy neměla být považována za dogma. Vycházejí z pravidel obvykle platných a přijímaných na dosud pořádaných hrách. To, zda-li při konkrétní hře bude některé z pravidel upraveno, nebo vypuštěno závisí pouze a jen na pořadateli dané akce. Od 1.1.2008 je výše uvedené rozdělení typů her a z nich plynoucí základní osnova pravidel integrována do kalendáře akcí na tomto webu. Každý zadavatel nové paintballové akce je nyní nucen zařadit zadávanou akci do výše uvedených kategorií a měl by vždy uvést odlišnosti pravidel pořádané akce od pravidel a doporučení popsaných na této stránce. Toto opatření by mělo všem hráčům do budoucna ulehčit orientaci ve výběru akcí na které se přihlašují a mělo by je to předem vyvarovat zklamání pramenící ze zjištění až na místě konání hry, že se hraje jiný styl hry, než který osobně preferují.
  Více informací k tématu obecných pravidel je možno zjistit v našem diskusním fóru zde